Куб разности

Куб разности двух переменных равен — куб первой переменной минус куб второй переменной, минус утроенное произведение квадрата первой переменной и второй переменной, плюс утроенное произведение первой переменной и квадрата второй переменной.

Куб разности

Куб різниці двох змінних дорівнює - куб першої змінної мінус куб другої змінної величиною, мінус потрійний добуток квадрата першої змінної і другої змінної, плюс поирійний добуток першої змінної і квадрата другою змінної 


Похожие формулы списком